مهندسی عمران-خبرهای عمران
.مهندسی عمران مهندسی عمران مهندسی عمران.مهندسین عمران.دانلود مقالات عمران.عمران عمران.خبرهایی در مورد عمران ومعماری.مجلات عمران ومعماری.مهندسی عمران.تازه های عمران.مهندسی عمران در ایران.ایران وعمران.مهندس.مقاله.خبرهای عمران.خبر عمران.عمرانی.عمرانیان.مهندسی عمران.مهندسی عمران.مهندسی عمران.مهندسی عمران.mohandesi omran.omran.civih.30vil.eng omran
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: M.FATHI - شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠

تیرها ( حل مثال
 

 

سوال) تیری از یک قاب مفصلی مهاربندی شده ساختمانی با سیستم باربری کف تیرچه بلوک جهت طراحی بیرون اورده شده است.

 

طول تیر 6 متر و طول دیگر پانل 5 متر است.

 

مقدار بار مرده با توجه به سقف تیرچه و بلوک به میزان kg/m^2 550

 

مقدار بار زنده برای کاربری مسکونی با توجه به مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان kg/m^2 200

 

تکیه گاه های جانبی در محل تکیه گاه های اصلی واقع شده اند.

 

این تیر را از نیمرخ IPE طرح نمایید.

 

 

 

FY = 2400 Kg/cm^2

 

 

 

حل) در ابتدا مقدار بار خطی وارد بر تیر را محاسبه می کنیم :

 

q = (550 * 2.2) + ( 550 * 2.5 ) + ( 200 * 2.5 ) + (200 * 2.5 ) = 3250 Kg/cm^2

 

محاسبه ممان ماکزیمم وارد بر تیر مذکور :

 

M max = (q * l^2)/8

 

Mmax= (3.25*6^2) /8= 14.625 Ton .m

 

به عنوان یک حدس اولیه از تنش مجاز 1440 Kg/cm^2 استفاده می کنیم

 

 

 

انتخاب مقطع با توجه به تنش مجاز انتخابی : Kg/cm^2 1440 ≥ ( M max / Wx )

 

( 14.625 * 100000 / Wx ) ≤ 1440 Kg/cm^2 Wx = 1015.625 cm^3

 

با توجه به اساس مقطع به دست امده از IPE 400 با اساس مقطع 1160 CM^3 استفاده می گردد.

 

کنترل فشردگی مقطع :

 

Bf / ( 2 * tf ) ≤ (545 / √ Fy )

 

18 / ( 2 * 1.35 ) = 6.66 ≤ 545/ √ 2400 = 11.12

 

مقطع فشرده است

 

کنترل فاصله تکیه گاه های جانبی :

 

Lc 1 = ( 635 * bf ) / √2400

 

Lc1 = ( 635 * 18 ) / √2400 = 233.31 m

 

Lc2 = 14*10^5 / ((d / Af)*Fy)

 

Lc2 = 14 * 10^5 / ((40 /( 1.35 * 18))*2400) = 354.37 m

 

Lc = min { 233.31 , 354 .37}

 

Lc = 233.31 m

 

Lb = 600 m≥ 233.31 m

 

تیر دچار کمانش کلی می گردد

 

تعیین تنش مجاز تیر :

 

تعیین cb :

 

ممان در 2 انتها بزرگتر است پس cb =1

 

محاسبه Fb2 :

 

Fb2 = (84*100000 * Cb ) / ( L * d )/Af

 

Fb2 = ( 84 * 100000* 1) / ( 600 * 40) / ( 1.35 * 18 ) = 8505 Kg/cm^2

 

مقدار تنش مجاز خمشی 1440 Kg/cm^2 انتخاب میشود و فرض اولیه صحیح بوده است .

 

کنترل مقطع انتخابی :

 

M max / Wx ≤ 1440 Kg/cm^2

 

14.625 * 100000 / 1160 = 1260.77 Kg/cm^2

 

مقطع انتخابی خوب است و از نظر اقتصادی نیز مناسب است.

 

کنترل برش مقطع :

 

محاسبه حداکثر برش وارده در تکیه گاه تیر :

 

V max = (3.25 * 6 ) /2 = 9.75 ton

 

تنش مجاز برشی به مقدار 960 Kg/cm^2 است

 

Fv / (d*tw) ≤ 960Kg/cm^2

 

9.75 * 1000 / ( 40 * .86) = 283.4 kg/cm^2 ≤ 960 kG/cm^2

 

تیر از نظر برش نیز فاقد مشکل است

M.FATHI
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام وخسته نباشید خدمت تمام هم رشته ای های خودم{عمران} امیدوارم با این وبلاگ کمکی به عزیزان کرده باشم fathi.m.021@gmail.com باتشکر از عزیزانی که اجازه دادن تا از مطالب سایت و وبلاکشون استفاده کنم instagram:moh3en_5878
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net Flag Counter

Powered by WebGozar

Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net