مهندسی عمران-خبرهای عمران
.مهندسی عمران مهندسی عمران مهندسی عمران.مهندسین عمران.دانلود مقالات عمران.عمران عمران.خبرهایی در مورد عمران ومعماری.مجلات عمران ومعماری.مهندسی عمران.تازه های عمران.مهندسی عمران در ایران.ایران وعمران.مهندس.مقاله.خبرهای عمران.خبر عمران.عمرانی.عمرانیان.مهندسی عمران.مهندسی عمران.مهندسی عمران.مهندسی عمران.mohandesi omran.omran.civih.30vil.eng omran
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: M.FATHI - یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠

فرضیات : هر تن آجر فشاری 40.000 تومان، سیمان هر پاکت 3.700 تومان، ماسه تنی 7.000 تومان، میلگرد کیلوئی 700 تومان، بتن هر مترمکعب 45.000 تومان، ملات شات هر مترمکعب55.000 تومان

 


1. دیوار چینی با آجر فشاری به ضخامت 22 سانتی متر (ساختمانهای تا دوطبقه با دیوار باربر غیر مسلح و شناژ قائم و افقی طبق استاندارد 2800)


12320=88*140 آجر هر متر مربع

2700=45.000*060/0 ملات

3500 دستمزد دیوار چینی

جمع 18520 تومان


2. سیمانکاری یک طرف به ضخامت 3 سانتی متر

1350=45.000*03/0 ملات هر متر مربع
3000 دستمزد

4350 جمع


3. اجرای گچ و خاک برای دیوارهای داخلی اطاقها و راهروها به استثنای فضاهای مرطوب سرویس و حمام و آشپزخانه هر متر مربع 3000 تومان مصالح و دستمزد

4. دیوارهای سمت همسایه ( نمای فرعی ) ، دیوارهای بین سرویسها و اطاقها و دیوارهای پاسیو و آسانسور و مشابه آنها که از یک طرف سیمانکاری و از طرف دیگر گچ و خاک می شوند ( توضیح آنکه گچ پرداختی و سفید کاری نهائی در هر دو حالت دیوار وجود داشته و دستمزد و مصالح آن در مقایسه نخواهد گنجید . )
هزینه هر متر مربع 25870=3000+4350+185205. دیوارهائی مانند دیوار نما که از داخل به سرویس و آسانسور و آشپزخانه ختم شده و لذا از هر دو طرف سیمانکاری می گردند.


هزینه هر متر مربع 27220=4350+4350+185206. دیوارهای داخلی ساختمان که بین دو اطاق اجرا شده و از دو طرف گچ و خاک می شوند .
24520=3000+3000+18520


7. بصورت میانگین 3 حالت اخیر ، رقم متر مربعی 26000 تومان در نظر گرفته می ود ( با عنایت به مشترک بودن آیتمهائی مانند داربست و تخته و امثالهم در هر دو سیستم از مقایسه آنها صرفنظر می گردد . )


8. مطابق با مقررات ملی ساختمانی ایران مباحث 18 و 19 در خصوص عایق بندی صوتی و حرارتی و صرفه جوئی در مصرف انرژی بطور میانگین برای دیوارهای داخلی عایق به ضخامت 6 و برای دیوارهای خارجی عایق به ضخامت 10 سانتی متر بایستی قرارداده شود ( فوم 5 سانتی 2000 و 10 سانتی 4000 تومان و بطور متوسط 2000 تومان هزینه مصالح عایق کاری در نظر گرفته می شود) .

9. در صورت باربر بودن دیوار مطابق استاندارد 2800 نیاز به اجرای کلاف قائم و افقی می باشد ، لذا برای یک نمونه ساختمان به ابعاد پلان 5*5 متر و ارتفاع 3 متر ، جمعاٌ 32 متر شناژ 25*25 سانتی متر با 4 عدد میلگرد 12 و خاموت 6 به فواصل 25 سانتی متر خواهیم داشت :تومان 90.000 =45000*25/0*25/0*32 هزینه بتن شناژ

تومان 85250= 222/0*128+888/0*4*32 هزینه میلگرد شناژ

تومان 300.000=12000*5*5 دستمزد قالب بندی و آرماتور بندی هر متر 12000

تومان 475250 جمع


تقسیم بر مجموع مساحت دیوارها 5*3*4=60 متر مربع از قرار هر متر مربع 8000 تومان

10. با فرض به طور متوسط وجود بازشو در دو دهانه دیوار از چهار دهانه مثال فوق دارای نعـــــــل درگاه تیر آهن 14 به طول 5/1 متر از قرار هر کیلو آهن و دستمزد جوشکاری 1000 تــــومان خواهیم داشت :‌

تومان 39000=1000*13*5/1*2


تقسیم بر مساحت کل دیوارها دیوارها (60 متر مربع ) معادل متر مربعی 650 تومان هزینه نعل درگاه


11. بطور متوسط جمع هزینه های هر متر مربع دیوار آجری 22 سانتی با پوشش آستر طرفیـــن و عایق کاری و کلاف بندی سازه ای بصورت زیر محاسبه می گردد .

36650تومان=2000+650+8000+26000

و بدون کلاف بندی معادل 28650 محاسبه می گردد ( در حالت دیوار غیر باربر )12. بر آورد هزینه اجرای دیوار پانلی 10 سانتی پایکار بنیان با مصالح و اجرا .

12700 یک متر مربع پانل

3300=55.000* 06/0 سیمانکاری طرفین

کاشت میلگرد 8 با چسب بتن به فواصل 50 سانتی متر در طرفین بالا و پایین 800 میلگرد گذاری

12000 اجرای کامل 4 لایه

تومان 28800 جمعنکته بسیار مهم آن است که در قریب به 40% از دیوارهای یک مجوعه ساختمانی مانند دیوار راه پله های سنگ شده ؛ پارکینگها ؛ نماهای اصلی و نماهای پشت کار و داخل پاسیوها ؛ داخل سرویسها و آشپزخانه و حمام و اصولا فضاهایی که نازک کاری آنها با سیمان انجام میگردد . در سیستم غیر باربر میتوان از اجرای لایه دوم شات در طرفین کاست و بالنتیجه قیمت تمام شده دیوار از قرار متری 5000 تومان دستمزد برای اجرای سیمانکاری شمشه کش طرفین و 1650 تومان برای مصالح آن از هزینه اجرا کاسته میشود.( هزینه اجرا ی پانل 10 با مصالح مختص آن به 22150 تومان بالغ میگردد.)


بصورت آماری با فرض فوق الذکر هزینه متوسط کل با فوم 10 برابر 26140 خواهد گردید.


نیز در صورت استفاده از پانل برای دیوار های داخلی ( مثلا فوم 4 با چگالی 15) مبلغ 3790 تومان از مبلغ اخیر نیز کاسته شده و هزینه کل هر متر بالغ بر 18360 تومان بر متر مربع میگردد.


13. ضخامت تمام شده دیوار با عایق 10 سانتی متری در حالت آجری بیش از 35 سانتی متر و در حالت پانلی 16سانتیمترگردیده که مزیت قابل ملاحظه ای درعدم اشغال فضای اطاقــــــها می باشد.

14. مطابق با استاندارد 2800 در صورت اجرای دیوار ( غیر باربر بین تیر و ستونها (درصفحه قائم ) با در نظر گرفتن اثر میانقاب ، زمان تناوب سازه کاهش و بالنتیجه نیروی زلزله وارد شده به سازه افزایش یافته و تقویت گردد و لذا عناصر مقاوم در برابر زلزله بایستی در این حالت به تناسب افزایش نیرو تقویت گردیده و هزینه این امر در مقایسه لحاظ گردد . کاهش نیروی زلزله بلحاظ استفاده از دیوارهای سبکتر نیز اثر مطلوب دیگر سیستم پانلی می باشد .


15. مطابق با مبحث ششم مقررات ملی ساختمانی و استاندارد519 ایران دیوارهای داخلی (تیغه ها و پارتیشن ها ) می بایستی وزنشان بصورت گسترده به بار مرده سقف اضافه گردد و مبنای طرح ثقلی عناصر باربری مانند تیرچه و تیر و ستون و فونداسیون قرار گیرد. در صورت استفاده از دیوار پانلی با مجموعا 6 سانت شاتکریت وزن یک متر مربع این دیوار حدود 70 کیلوگرم بر متر مربع و برای ارتفاع 3 متر 210 کیلوگرم بر متر طول می باشد که در مقایسه با دیوار آجری 10 و 20 سانتی متری ( با وزنهای 185و 370 کیلوگرم بر متر مربع بدون احتساب پوشش آسترروی آنها و برای ارتفاع 3 متر معادل 555 و 1110 کیلوگرم به متر طول ) بین 300 تا 800 کیلوگرم بر متر بر تیرچه یا تیر زیر خود فشار منجر به خمش اعمال می نمایند و سربار تیغه معادل ( که بر کل کف اعمال می گردد ) را 115 کیلوگرم کاهش می دهند که اثر مطلوبی روی طرح سازه و اقتصادی شدن آن داشته و در مقایسه دو سیستم بایستی لحاظ گردد .

 

 


نویسنده:حسین نژادفر
M.FATHI
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام وخسته نباشید خدمت تمام هم رشته ای های خودم{عمران} امیدوارم با این وبلاگ کمکی به عزیزان کرده باشم fathi.m.021@gmail.com باتشکر از عزیزانی که اجازه دادن تا از مطالب سایت و وبلاکشون استفاده کنم instagram:moh3en_5878
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net Flag Counter

Powered by WebGozar

Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net