دیده بگشا ای صنم، ای ساقی مستان، علی!

 

 

 

 

آقا جان سخن از خلخال نیست سخن از خیمه سوزانی دیگر است... سخن از اصحاب اخدود است همانی که اینها هلوکاست می نامند...

 

 

 


/ 0 نظر / 17 بازدید