فتاوای محیر العقول وهابیون

دبیرکل حزب الله در نقدهای خود به سی دی ظهور نزدیک است و تطبیق های صورت گرفته در آن، گفت: اگر منظور زمان حاضر است، من در زمان حاضر لبنانی هستم و یمنی نیستم، بنابراین مبانی تطبیق کنندگان در این سی دی به هیچ وجه درست درنمی آید.

سید حسن نصر الله

"شیطان حکومت خویش را بر ضعف ها،ترس ها و عادات ما بنا کرده است و اگر تو نترسی و از عادات مذموم خویش دست برداری و ضعف خویش را با کمال خلیفه اللهی  جبران کنی دیگر شیاطین را بر تو تسلطی نیست"

رمضان

*****سخنان دبیر کل حزب الله******

/ 0 نظر / 11 بازدید