یه روز یه ترک با هزاران ترک دیگه رفتند زیر آوار و یک ملت رو داغدار کردند ،

یه روز یه ترک با هزاران ترک دیگه رفتند زیر آوار و یک ملت رو داغدار کردند ،
-
یه روز یه ترک دیگه صبح بیدار نشد تا چرخ صنعت مملکت رو بچرخونه ،
-
یه روز یه ترک از داغ عزیزاش نتونست برای ما بهترین کیف و کفش رو بسازه ،
-
یه روز یه ترک خودش با دستای خودش جسد زن و بچه اش رو از زیر آوار بیرون آورد ،
-
یه روز یه ترک رفت و رفت و رفت و ما رو گذاشت با بی خیالی های خودمون !

/ 0 نظر / 12 بازدید